Sản phẩm chi tiết


Bàn cầu thông minh SLIM 00001-WT

Ngày đăng:  17-06-2016 |3:12 PM

Lượt xem: 1292

GiáLiên hệ

Nắp rửa thông minh Slim

Mã số       SLIM 00001-WT

Tính năng

+Nắp bàn cầu tích hợp hệ thống rửa,
giúp vệ sinh sạch sẽ
+Nắp êm
+Bệ ngồi thư giãn
+Tiết kiệm nước

Ban-cau-thong-minh-SLIM 00001-WT

  Chia sẻ
  Từ khóa ,