Sản phẩm chi tiết


Lavabo đặt bàn 0509-WT

Ngày đăng:  28-06-2016 |2:05 PM

Lượt xem: 2885

GiáLiên hệ

Acacia E

Mã số             0509-WT

Tính năng

Lavabo tròn đặt bàn
Kích thước: 400mm

Lavabo-dat-ban-0509-WT

  Chia sẻ
  Từ khóa ,