Sản phẩm chi tiết


Lavabo đặt bàn 0519-WT

Ngày đăng:  28-06-2016 |2:08 PM

Lượt xem: 2711

GiáLiên hệ

Acacia E

Mã số            0519-WT

Tính năng

Lavabo đặt nửa bàn
Kích thước: 500 mm

Lavabo-dat-ban-0519-WT

  Chia sẻ
  Từ khóa ,